Wielu konsumentów, ale również przedsiębiorców, ma kłopot z odróżnieniem podstawowych pojęć, jakimi jest rękojmia, gwarancja czy odstąpienie od umowy – zapisami, które często pojawiają się w regulaminach. Czym są te uprawnienia i czy klienci sklepów internetowych zawsze mogą z nich skorzystać?

 

Rękojmia

Na początku warto wspomnieć, że termin ten wyjaśniony został w kodeksie cywilnym (w art. 556), co oznacza, że sprzedawca ma obowiązek zagwarantować taki sposób reklamowania przedmiotów konsumentowi.

Z kodeksu wynika, że sprzedawca jest zobowiązany ponieść odpowiedzialność za towar kupiony przez klienta, jeśli posiada on wady, uniemożliwiające korzystanie z niego. Podobnie jeśli usterka powoduje, że zakupiony przedmiot utracił część swoich pierwotnych funkcji lub jeśli został przekazany klientowi niekompletny.

Jak może wyglądać odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego? Reklamacja na zasadach rękojmi polegać może zarówno na wymianie, naprawie, obniżeniu ceny produktu jak i na całkowitym odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek zapewnić możliwość reklamacji produktów przez okres 2 lat – nie może być on w żaden sposób skrócony, jedynie w przypadku kiedy nabywamy towar używany (wtedy okres rękojmi może być pomniejszony do maksymalnie 1 roku) lub kiedy transakcja jest przeprowadzana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

Co ciekawe, konsument posiada dodatkowe uprawnienie, jakim jest domniemanie istnienia wady. Oznacza to, że jeśli w ciągu pierwszego roku od nabycia towaru zauważy on w nim niezgodność, zakłada się, że wada istnieje już od momentu zakupu i wynikać może np. ze słabej jakości materiałów użytych do produkcji. Jest to korzyść dla klientów, jednak sprzedawca w takim przypadku musi na własny koszt udowodnić, że wada faktycznie w danym towarze występuje.

 

Gwarancja

Kolejna po rękojmi możliwość reklamowania towarów. Z tą różnicą jednak, że gwarancja jest uprawnieniem nadawanym dobrowolnie, co oznacza, że producent lub dystrybutor produktu nie ma obowiązku ponosić odpowiedzialności za rzecz kupioną przez klienta.

Jakie korzyści dla klienta przynosi gwarancja? To zależy wyłącznie od tak zwanego „gwaranta” (czyli producenta lub dystrybutora), gdyż przepisy nie regulują dokładnie tej kwestii. Dodatkowe uprawnienia dla klienta powinny być wyszczególnione na osobnej „karcie gwarancyjnej” – nie musi ona przybierać fizycznej formy, gdyż nawet informacja przekazana w reklamie telewizyjnej będzie zobowiązywała gwaranta do wywiązania się z zapewnień. Do uprawnień klienta w ramach gwarancji zalicza się czas jej trwania czy forma jej przeprowadzenia – naprawa, wymiana, zwrot pieniędzy i inne.

Co jednak najbardziej istotne, to fakt, że sprzedawca nie może w przypadku reklamacji „odesłać” klienta do gwaranta, w zamian za ograniczenie jego prawa do skorzystania z rękojmi. To konsument ma możliwość wyboru dowolnej dostępnej formy reklamacji produktu.

 

Odstąpienie od umowy

Sporym uprawnieniem klientów, którzy dokonują zakupów w sklepach internetowych jest możliwość odesłania danego produktu w ciągu 14 od nabycia – bez podawania uzasadnienia. Prawo to przysługuje jedynie tym osobom, które dokonują transakcji poza lokalem przedsiębiorcy – czyli właśnie w eSklepach – ale również na wszelkich pokazach produktów czy podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy wynika z faktu, że klient sklepu internetowego nie ma możliwości przetestowania produktu przed zakupem. Każdorazowo konsument musi być poinformowany o możliwości zwrotu towaru bez podania przyczyny.

Istnieją jednak sytuacje oraz produkty, których nie można zwracać. Są to np. treści cyfrowe, bilety lub prasa, o czym więcej pisaliśmy w artykule poświęconym kwestii zwrotów w sklepach internetowych.

 

Podsumowanie

Dla ułatwienia zrozumienia kwestii rękojmi, gwarancji oraz odstąpienia od umowy, przygotowaliśmy tabelę, która szybko pozwoli zobaczyć najważniejsze ich cechy.

RĘKOJMIA GWARANCJA ODSTĄPIENIE
Obowiązkowe? TAK – Kodeks cywilny NIE – Kodeks cywilny TAK – Ustawa o prawach konsumenta
Terminy 2 lata – 1 rok dla towarów używanych Ustalany przez gwaranta Minimum 14 dni (z możliwością przedłużenia)
Uprawnienia klienta Możliwość reklamowania produktu posiadającego wadę Nadawane przez gwaranta Zwrot towaru bez podawania przyczyny
Obowiązki sprzedawcy Konieczność rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni Ustalane przez gwaranta Konieczność przyjęcia zwracanego towaru
Kiedy nie można skorzystać? Zauważenie wady po upłynięciu okresu 2 lat/1 roku Po upływie terminu gwarancji Jeśli klient zrzekł się prawa do zwrotu;
W przypadku zwrotu niektórych produktów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *