Reklama start-up’u i promocja biznesu często mogą nastręczyć trudności. Przeznaczając całą energię na rozwój nowego przedsięwzięcia, oczywistym może być, że czasem może zabraknąć energii na pełne wyszkolenie się w sztuce reklamy. Właśnie dlatego warto dowiedzieć się jak reklamować start-up z wykorzystaniem podstaw komunikacji biznesowej.

Jak reklamować start-up tradycyjnie?

Tworząc start up, jedną z najważniejszych kwestii, jest dobre przedstawienie swojej wizji. Głównym celem może okazać się dla nas klarowne przekazanie reszcie świata, na czym polega nasz start up i co to jest w najdrobniejszym szczególe.

Podstawowych zasad reklamy możemy nauczyć się w internecie, np. 5 pomysłów na promocję biznesu przedstawia SpotkajBiznes.pl, który wyszczególnia podstawowe kanały przekazu informacji. Warto więc zdać sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje podstawowy model promocji biznesu. Tak zwana poczta pantoflowa od zawsze była wykorzystywana podczas promocji nowego biznesu. Tradycyjna forma reklamy start up’u może się więc opierać na rozsyłaniu wici wśród własnych znajomych i osób potencjalnie zainteresowanych o naszych produktach lub usługach. Podobne działanie może przedstawić nasz start up w lepszym świetle, a dofinansowanie może okazać się nieco łatwiejsze do uzyskania.

Jak reklamować start-up masowo?

Reklama start up’u może przyjąć również formę masowej promocji biznesu. Z definicji, forma ta będzie opierała się na masowych środkach przekazu. Będzie to również oznaczało potrzebę wykreowania określonego wizerunku lub stanowiska i masowe jego promowanie. Jednak aby start up miał większe szanse na uzyskanie dofinansowania, warto przeprowadzić wcześniej przynajmniej podstawowe badania rynkowe i określić grupę docelową.

Komunikat masowy ma do siebie to, że nie mamy nad nim pełnej kontroli. Aby promocja biznesu, na którym nam zależy, była bardziej skuteczna, warto reklamować nasz start up w środowisku grupy docelowej. Może się na to składać na przykład umieszczanie plakatów w czasie i miejscu tematycznych targów handlowych. Przy komunikacie masowym warto również zadbać, aby nasza promocja biznesu była jak najwyższej jakości oraz była zrównoważona pod względem niezbędnych treści merytorycznych, oraz uniwersalności.

Jak reklamować start-up w internecie?

Nie należy również zapominać o możliwościach reklamy start up’u w internecie. Wykorzystując najnowsze technologie i wszystkie zalety internetu, uzyskanie dofinansowania może okazać się nieco prostsze. Główną zaletą promocji w internecie, jest możliwość dotarcia do zainteresowanego audytorium, a nie ogólnej publiczności. Aktywna obecność w internecie daje też możliwość bezpośredniej rozmowy z odbiorcami.

Tego rodzaju dwustronna promocja biznesu, nastawiona na nadawanie oraz odbieranie przekazu, może prowadzić do zacieśnienia się więzi między producentem a przyszłym klientem lub inwestorem.

Widać więc, że to, jak reklamować start-up, jest kwestią zależną od naszych umiejętności i preferencji komunikacyjnych. Promocja biznesu w sposób tradycyjny może przynieść efekty i powinna leżeć u podstaw każdego planu promocyjnego. Wykorzystanie środków masowego przekazu może pomóc w szybkim dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Natomiast promocja biznesu w internecie pozwala na maksymalne zawężenie grupy docelowej, a więc kontroli wydatków przeznaczonych na reklamę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *