Dynamiczny rozwój branży e-commerce otwiera przed przedsiębiorcami coraz szersze możliwości rozwoju i skalowania biznesu. Jeśli prowadzisz swój sklep internetowy lub korzystasz z platformy sprzedażowej i zamierzasz wysyłać paczki do Anglii, zapoznaj się z aktualnymi regulacjami prawnymi. Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie przesyłek handlowych do Wielkiej Brytanii. 

Wysyłka towarów do Wielkiej Brytanii a obowiązki przedsiębiorcy

Właściciele firm, którzy nigdy wcześniej nie wysyłali swoich towarów poza granice Unii Europejskiej, mogą mieć problem z odnalezieniem się wśród obowiązujących regulacji handlowych. Konieczność dopełnienia wszystkich formalności i poprawnego wypełnienia obszernej nieraz dokumentacji wydaje się skomplikowana. Początek 2021 roku i wyjście Wielkiej Brytanii z UE spowodowały pewne zmiany w handlu międzynarodowym. Z drugiej warto zauważyć, że Anglia nie jest typowym państwem trzecim i niektóre rozwiązania handlowe różnią się od regulacji stosowanych wobec pozostałych państw niewchodzących członkami UE.

Szereg obowiązków narzucają na przedsiębiorców sprzedaż internetowa i wysyłka paczek do Anglii. Z tego powodu niezwykle istotne jest przeanalizowanie wszelkich wymogów i przygotowanie niezbędnych dokumentów. W przypadku sprzedaży na szeroką skalę nieodzownym elementem będzie śledzenie wszystkich zmian w przepisach.

Rejestracja do brytyjskiego systemu VAT

Każdy właściciel firmy zarejestrowanej poza granicami Wielkiej Brytanii, importujący towary do odbiorców w Anglii, musi zgłosić się do brytyjskiego systemu podatkowego. Nie należy traktować tego jako kłopot lub ograniczenie. Rozwiązanie to niesie za sobą wiele zalet takich jak możliwość rozliczania podatku poprzez deklarację kwartalną. Firma nienależąca do brytyjskiego VAT musi ponosić koszty podatku za każdym razem, kiedy partia towaru przekracza granicę.

Aby zarejestrować firmę do brytyjskiego systemu VAT, należy złożyć stosowny wniosek do HM Revenue&Customs. Można to zrobić za pośrednictwem Internetu – wizyta osobista nie jest konieczna. To wszystko w znacznym stopniu ułatwi transakcje Tobie i Twoim klientom. Ponadto warto rozważyć możliwość otworzenie brytyjskiego oddziału swojego przedsiębiorstwa.

W tym miejscu warto wspomnieć o jednej zależności. Mianowicie w przypadku, kiedy wartość wysyłanego towaru przekracza 135 GBP, nie ma wymogu rejestracji do brytyjskiego systemu VAT. Za opłacenie podatku będzie odpowiedzialny importer (odbiorca).

Odprawa celna – wymagana dokumentacja

Każda wysyłka paczek do Wielkiej Brytanii musi zostać potwierdzona stosownym dokumentem wywozu wystawionym przez Urząd Celny. Jeżeli będzie to wysyłka za pośrednictwem poczty – przedsiębiorca musi wypełnić deklarację celną samodzielnie. Kiedy towar transportuje firma kurierska, taką deklarację sporządza przewoźnik na podstawie informacji podanych przez przedsiębiorcę.

Druga sytuacja jest o wiele częstsza i przede wszystkim wygodniejsza. Właściciel firmy powinien przekazać firmie kurierskiej:

Paczki do Anglii – opłata cła

Na mocy regulacji zawartych między UE i Anglią, towary pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej są zwolnione z opłaty cła. Konieczne jest wypełnienie świadectwa przewozowego EUR.1 i zalegalizowanie go przez Urząd Celny. Dokument ten potwierdza unijne pochodzenie towaru, a w przypadku jego braku konieczne może być opłacenie cła.


Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *