Dla 5 pierwszych uczestników, którzy się zgłoszą do naszego stoiska oferujemy bezpłatny audyt dojrzałości analitycznej i rozrysowanie planu działań na 6 miesięcy w kontekście organizacji marketingu opartego o dane.